FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा ग्रामिण पुनर्लाभ परियोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना पठाइएको सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित वडाहरु) 1 hour 16 min ago
कृषि शाखा धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना 1 month 6 days ago
कृषि शाखा धानको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना 1 month 6 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2 months 4 days ago
प्रशासन शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप 2 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना 2 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-17-19/078-79) 3 months 1 day ago
कृषि शाखा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 3 months 2 days ago
कृषि शाखा व्यावसायिक फलफुल खेती गर्ने कृषिकहरुको लागी कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 3 months 2 days ago
कृषि शाखा खाधान्न वलीको उन्नत वीउ उपयोगमा मूल्य अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 3 months 2 days ago
रोजगार शाखा न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । (निवेदनको ढाँचा सहित)) 3 months 1 week ago
महिला तथा वालवालिका शाखा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित (सि.वि.आर.) पुन : स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सुचना । 3 months 1 week ago
शिक्षा शाखा विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (सामुदायिक विधालय सबै) 3 months 1 week ago
कृषि शाखा प्रस्ताव आव्हानको सूचना (मिनी कोल्डस्टोर संचालन सम्बन्धी) 3 months 1 week ago
कृषि शाखा मकैको विउ उत्पादन केन्द्र स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सूचना 3 months 2 weeks ago
कृषि शाखा प्रस्ताव आव्हानको सूचना 3 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा । 3 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा सेवा प्रवाह स्थगित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 3 months 3 weeks ago
कृषि शाखा मिनिटिलर सूचीकरण बारे 3 months 3 weeks ago
कृषि शाखा माटो परिक्षण शिविर बारे सूचना 3 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids (CSGM/NCB/WORKS-15-16/078-79) 3 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 3 months 4 weeks ago
शिक्षा शाखा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (सम्बन्धित सामुदायिक विधालय) 4 months 22 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 4 months 2 days ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना । 4 months 2 days ago

Pages