FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids ( CSGM/NCB/WORKS-1-2 and GOODS-7) 5 days 18 min ago
प्रशासन शाखा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना (प्रतिवेदन) 6 days 5 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना 1 week 4 days ago
पशु सेवा शाखा सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पशु सेवा शाखा) 1 week 5 days ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 week 5 days ago
कृषि शाखा रैथाने बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 1 week 5 days ago
कृषि शाखा आली बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 1 week 5 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS/04-079-80) 2 weeks 1 day ago
पशु सेवा शाखा सुत्केरी गाई भैँसी प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2 weeks 1 day ago
पशु सेवा शाखा पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । 2 weeks 1 day ago
शिक्षा शाखा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को विधालय लेखापरिक्षण सम्बन्धि सूचना 3 weeks 3 days ago
प्रशासन शाखा सौर्य उर्जा शाखा अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना । 4 weeks 1 day ago
प्रशासन शाखा रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा फिमेल लिडरशिप एकेडेमी कार्यक्रम अन्तर्गत नि:शुल्क शैक्षिक कक्षा र विभिन्न विषयमा तालिम हुने सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (रोजगार सहायक) 1 month 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा Invitation for Electronic Bids for Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Broadband Services( CSGM/NCB/GOODS-06-79/080) 1 month 3 weeks ago
रोजगार शाखा रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2 months 1 day ago
प्रशासन शाखा रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना । 2 months 1 day ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Procurement of Stationery Item (CSGM/NCB/GOODS-05-79/080) 2 months 1 day ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Supply and Delevery of Backhoe Loader (CSGM/NCB/GOODS-03-79/080) 2 months 4 days ago
कृषि शाखा रासायनिक मल घुम्ती कोष कार्यक्रम संचालन बारे सूचना 2 months 6 days ago
प्रशासन शाखा विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी सूचना । 2 months 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व.०७९/८० को योजना तथा कार्यक्रम सहित शाखा तथा वडागत बजेट विवरण 2 months 3 weeks ago
राजश्व शाखा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अन्तरिक आय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना 2 months 3 weeks ago
महिला तथा वालवालिका शाखा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2 months 3 weeks ago

Pages