FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 2 days 23 hours ago
प्रशासन शाखा रजिस्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई आसय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि संशोधित सूचना 6 days 42 min ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 1 week 19 hours ago
प्रशासन शाखा रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकहरुलाई सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना । 1 week 6 days ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०७८-७९ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 1 month 3 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-23-24/077-78) 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितहुने सम्बन्धमा 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा (नगर सभा सदस्यज्यूहरु सबै) 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा गाडी भाडामा दिन चाहने व्यवसायीहरु सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धमा । 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS-18-22/077-78) 2 months 1 hour ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-25/077-78 (Harlang Barlang Temple) 2 months 1 day ago
प्रशासन शाखा मनोसामाजिक परामर्श संचालन सम्बन्धमा (सामी परियोजना) 2 months 6 days ago
कृषि शाखा अनुदान कार्यक्रमको लागि निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना 2 months 1 week ago
कृषि शाखा अनुदानमा फलफुलको विरुवा वितरण बारे सूचना 2 months 1 week ago
कृषि शाखा सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना सिंचाई तथा पोखरी निर्माण) 2 months 1 week ago
कृषि शाखा सम्पर्क राख्न आउने बारे सूचना (साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/GOODS-02/077-78) 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronics Bid for Sangachowkgadhi and Narsingdada Khelmaidan 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation for Procurement of Supply and Delivery of Gabion Box 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Goods (Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Khale Khola Trail Bridge) 2 months 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 2 months 2 weeks ago
सूचना प्रविधि शाखा कोभिड-१९ सम्बन्धि दैनिक अपडेट 2 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा सेवा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा अन्तरिक आयतर्फको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 3 months 1 day ago

Pages