FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
कृषि शाखा सयपत्री फुलको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना । 2 days 1 hour ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्युतिय दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 2 days 2 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 3 days 4 hours ago
पशु सेवा शाखा पशु वीमा कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 6 days 5 hours ago
रोजगार शाखा श्रमाधान रोजगार मेला २०८१ मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । 1 week 4 hours ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Sealed Quotation. 1 week 1 day ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 week 2 days ago
कृषि शाखा अनुदानमा वर्षे विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना । 1 week 5 days ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 week 6 days ago
कृषि शाखा रासायनिक मल ढुवानी अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 week 6 days ago
कृषि शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 1 week 6 days ago
योजना शाखा योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। 3 weeks 5 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 3 weeks 10 hours ago
पशु सेवा शाखा Invitation For Electronic Sealed Quotation 3 weeks 6 days ago
स्वास्थ्य शाखा Invitation For Electronic Sealed Quotation for the Procurement of supply and delivery of "Sanitary Pad" 3 weeks 6 days ago
कृषि शाखा धानको विउ वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना। 4 weeks 1 day ago
कृषि शाखा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। 1 month 1 day ago
कृषि शाखा सुचिकृत भइ दररेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना। 1 month 1 day ago
प्राविधिक शाखा अन्तरिक आय तर्फको विद्युतीय दरभाउपत्र आह्वान सम्बधी सूचना । 1 month 6 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा पविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आव्हानको पुन: १५ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना । 1 month 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा Invitation for Electronic Bid for Procurement of medicine (Package ii) for Chautara Sangachokgadhi Municipality 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Sealed Quotation 1 month 1 week ago
प्रशासन शाखा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 1 week ago
कृषि शाखा Invitation for Electronic Bid for Procurement of Supply and Delivery of Agriculture Ambulance 4 WD Single Cab REEFER VAN 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 2 weeks ago

Pages