FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
प्रशासन शाखा सूचना ! सूचना!! सूचना !!! 2 days 18 hours ago
प्रशासन शाखा आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 2 days 18 hours ago
प्रशासन शाखा कृषि अधिकृत (छैटौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 3 days 14 hours ago
प्रशासन शाखा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 6 days 18 hours ago
कृषि शाखा कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना आकासे पानी, एक घर एक टनेल, साना सिंचाई) 6 days 22 hours ago
कृषि शाखा कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना (खाधान्न वलीको उन्नत बिउ) 6 days 22 hours ago
सूचना प्रविधि शाखा Request for Expression of Interest (EOI)-Electronic Bid (CSGM/EOI/QCBS-01/079/80) 6 days 22 hours ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आव्हान समबन्धि सूचना (भैसी तथा बाख्रामा नश्ल सुधार) 1 week 13 hours ago
पशु सेवा शाखा प्रस्ताव आव्हान समबन्धि सूचना (पशु पन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम) 1 week 13 hours ago
प्रशासन शाखा गणकहरुको करार सम्झौता, नियुक्ति तथा तालिम सम्बन्धी सूचना । 1 week 17 hours ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || (CSGM/NCB/WORKS-04/079-80) 1 week 2 days ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || (CSGM/NCB/GOODS-08/079-80) 1 week 3 days ago
प्रशासन शाखा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा । 2 weeks 2 days ago
प्रशासन शाखा कृषि अधिकृत (छैटौं) पदको लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 3 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for Dumre Simle Lift Water Supply Project (CSGM/NCB/WORKS-05) 2 weeks 5 days ago
प्रशासन शाखा गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 5 days ago
प्रशासन शाखा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 4 weeks 1 day ago
शिक्षा शाखा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना 1 month 19 hours ago
प्रशासन शाखा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 day ago
प्रशासन शाखा करारमा कृषि अधिकृत र पशु चिकित्सक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 3 days ago
कृषि शाखा आलु बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 month 4 days ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 month 4 days ago
कृषि शाखा माटो परिक्षण घुम्ती शिविर बारे सूचना 1 month 4 days ago
प्रशासन शाखा लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids for the Bituminous Pavement of Nursary Falate Bhimtar (CSGM/NCB/WORKS-04) 1 month 2 weeks ago

Pages