FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) संग सम्बन्धित)
 

Invitation for Electronic Bids CSGM/NCB/WORKS-18-21/077-78

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा)

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (स्वास्थ्य शाखा)

Invitation for Sealed Quotation CSGM/NCB/GOODS-01/077-78

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

अन्तरबार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सेनिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)

Pages