FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78)

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (पोषण स्यंसेवक)

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78

शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धमा

गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रममा आवेदन दिने सम्बन्धमा

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

महिला उद्यमशिलता विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा)

Pages