FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Electronics Sealed Quotation of Patlepani Gate to Gaurati Temple

Invitation for Bid for Electronic Bids of CSGM-4 and CSGM-9 (चिहानडाँडा-सिम्पानी-ठकुरी मोड र जल्केनी-भैसे सडक)

शिलबन्दी दर भाउ पत्र रद्द गरिएको सूचना (CSGM-37)

अन्तरिक आय तर्फको विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Sanitary Pad

Invitation for Electronic Bids CSGM-42

Invitation for Bid of Bhyang Chotedanda Nunchour Road (CSGM-41)

Pages