FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids for Earthwork Excavation and Causeway Works in Jalkine-Jitpur-Kadambas Road

Invitation for Bids for Earthwork Excavation and Causeway Works in Jalkine-Jitpur-Kadambas Road 

CSGM/NCB-29/075-76

Date of Publication: 2075/12/04

Invitation for Bids for the Bituminous Premix Carpeting (Black Top) Work in Jalkine Mod-Kundala Road

Invitation for Bids for the Bituminous Premix Carpeting (Black Top) Work in Jalkine Mod-Kundala Road CSGM/NCB-28/075-76

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठेक्का नं. CSM/NCB-24/075-76

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना  ठेक्का नं. CSM/NCB-24/075-76 

Rigid Pavement Work in Chautara Bazzar

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठेक्का नं. CSM/NCB-22/075-76

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 
ठेक्का नं. CSM/NCB-22/075-76 

lnvitation for Bids for the Rigid Pavement Works in Chautara Bazzar Road

lnvitation for Bids for the Rigid Pavement Works ln Chautara Bazar Road.
Contract ldentification No : CSGM/NCB-24/075-76
Date of Publication: 2075/10/21

Invitation for Bids for the Bituminous Premix Carpeting (Box Top) in Jalkine Mod-Kundala Road 

Invitation for Bids for the Bituminous Premix Carpeting (Box Top) Work in Jalkine Mod-Kundala Road 
Contract Identification No: CSGM/NCB-28/075-76

INVITATION FOR SEALED QUOTATION

INVITATION FOR BIDS OF SOLAR

INVITATION FOR BIDS CSGM/NCB-22/075-76

Bid Validity Period फरक परेको सम्बन्धमा

Pages