FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bid for the ConstructionII CSGM-38-40

Invitation for Bid for CSGM-36

बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

विधुतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरि सूचना

विधुतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी जरुरी सूचना

Pages