FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कोशेली घर संचालन सम्बन्धि ७ दिने सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

कोशेली घर संचालन सम्बन्धि १५ दिने सूचना

Invitation for Electronics Bids of Municipality Office Building (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धमा

Invitation for Bid for Electronics Sealed Quotation

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Electronics Sealed Quotation of Patlepani Gate to Gaurati Temple

Pages