FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा संशोधन गरिएको)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

कोशेली घर संचालन सम्बन्धि ७ दिने सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

कोशेली घर संचालन सम्बन्धि १५ दिने सूचना

Invitation for Electronics Bids of Municipality Office Building (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धमा

Pages