FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bid for Electronic Bids of CSGM-4 and CSGM-9 (चिहानडाँडा-सिम्पानी-ठकुरी मोड र जल्केनी-भैसे सडक)

शिलबन्दी दर भाउ पत्र रद्द गरिएको सूचना (CSGM-37)

अन्तरिक आय तर्फको विधुतिय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Sanitary Pad

Invitation for Electronic Bids CSGM-42

Invitation for Bid of Bhyang Chotedanda Nunchour Road (CSGM-41)

Bid Addendum Report (CSGM/NCB/WORKS-36/076-77)

बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (दारेगौडा पानी ट्यांकी नगर गौरब योजना )

बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा (पात्लेपानी गेट देखि गौरती मन्दिर)

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

Pages