FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

एम.आई.एस. अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

सामी परियोजना संचालनको लागि संस्था छनौटको अन्तिम परिणाम सम्बन्धमा

एम.आइ.एस अपरेटरको कम्प्युटर सीप परिक्षाण परिक्षाको पाठ्यक्रम

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे । (एम.आइ.एस अपरेटर, फिल्ड सहायक)

सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम संचालन सम्बन्ध (वडा कार्यालय सबै)

विवरण पुष्टी गरी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

सूचना जानकारी सम्बन्धमा (वडा कार्यलय सबै)

प्रगति विवरण तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा / शाखा, संयोजक, वडा सचिब ( सबै)

निबेदन आव्हान गरिएको बारे ।

आ.व.२०७३÷०७४ को सुचि दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

आ.व.२०७३÷०७४ को सुचि दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

Pages