FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

रोजगार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयोजनार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिन भित्र)

यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

तथ्यांक संकलन गर्ने सम्बन्धमा

हार्दिक श्रद्धाञ्जली

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित)

Pages