FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा संशोधन गरिएको)

बिज्ञप्ति सम्बन्धमा

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा)

कोशेली घर संचालन सम्बन्धि ७ दिने सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि १५ दिने सूचना (संशोधन सहित)

कोशेली घर संचालन सम्बन्धि १५ दिने सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (कोशेली घर सम्बन्धमा)

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (जात्र तथा पर्व नगर्ने तथा भिडभाड नगर्ने सम्बन्धमा)

नगर विपद व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७-०४-१४ गतेको निर्णय सम्बन्धमा

Pages