FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

गणक पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (पोषण स्वयंसेवक)

पोषण स्वयंसेवकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages