FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

अ.न.मि पदको नतिजा प्रकाशन बारे

कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे (नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, प्राविधिक कर्मचारी )

शान्तिपार्क निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब माग सम्बन्धमा (३ दिन भित्र विवरण पठाउने, वडा कार्यालय सबै (१४ वटै))

टोल विकास समितिहरुको अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

विधुत महशुल वाकी बक्यौता उठाउन सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

उपस्थित भईदिने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै)

छोटो अबधिको (३९० घण्टा) को सीपमुलक तालिम सम्बन्धमा

भीमसेन (आगाडी) पुजाको प्रसाद ग्रहणका लागि निमन्त्रणा

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages