FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा घटना दर्ता अभियान (दर्ता शिविर) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 months 1 week ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (घटना दर्ता अपरेटर) 2 months 1 week ago
प्रशासन शाखा घटनादर्ता अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Goods (Supply and Delivery of Fabricated Steel Parts for Khale Khola Trail Bridge) 2 months 2 weeks ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा Pop Up 2 months 2 weeks ago
प्रशासन शाखा आसयको सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । 2 months 3 weeks ago
प्रशासन शाखा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 2 months 3 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-13-15/077-78) 3 months 1 hour ago
कृषि शाखा Invitation for Bids for the Procurement of Supply and Delivery of Goods (Fitted Mini Tiller and Multi Crop Thresher)  3 months 22 hours ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (अ.हे.व. र अनमी_स्वास्थ्य शाखा) 3 months 1 day ago
स्वास्थ्य शाखा औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 3 months 1 day ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण नियमावली, २०७७ 3 months 1 day ago
प्राविधिक शाखा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 3 months 3 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Bids CSGM/NCB/WORKS-18-21/077-78 3 months 3 days ago
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत् वितरण गर्ने सम्बन्धमा । 3 months 3 days ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा) 3 months 5 days ago
स्वास्थ्य शाखा नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा (स्वास्थ्य शाखा) 3 months 6 days ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Sealed Quotation CSGM/NCB/GOODS-01/077-78 3 months 1 week ago
प्रशासन शाखा सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 3 months 1 week ago
स्वास्थ्य शाखा अन्तरबार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना 3 months 1 week ago
प्रशासन शाखा राजश्व रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 3 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य शाखा सेनिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित) 3 months 4 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for the Bids for the Construction of Buddha Statue with View Tower 3 months 4 weeks ago
न्यायिक शाखा न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 4 months 4 days ago
प्रशासन शाखा सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 4 months 6 days ago

Pages