FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-08-10/077-78

Invitation for Electronic Sealed Quotation CSGM/NCB/WORKS-07/077-78 (Ward Number 7, Building, Sanosiruwari)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-03/077-78)

बोलपत्रको आर्थिक प्रास्तव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS (Upgrading Work in Manedada-Falate- Bhimtar Road, CSGM/NCB/WORKS-06/077-78)

शिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (बालुवा लिलाम गर्ने सम्बन्धमा संशोधन गरिएको)

औषधि तथा औषधिजन्य सामान खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

Pages