FAQs Complain Problems

ताजा सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

चौतारा बजार क्षेत्रमा पार्किंङ्ग स्थलहरुको कर/राजश्व संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

विज्ञापन सामग्रीहरुको कर संकलन ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी आसयको सूचना

Invitation for Electronic Bids for Mlangchet Audhogik Gram

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

Invitation of Bid for the Interior Designing Work for Chautara Sangachowkgadhi Municipality Office

Invitation for Bid for Electronics Bid (CSGM/NCB/WORKS-09/078-79)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-03-06/078-79)

Invitation for Electronic Bids for the Procurement of Supply and Delevery of Goods (Gabion Box)

Invitation for Electronic Bid for the Construction of Upgrading Works for Land Fill Site CSGM/NCB/WORKS-07/078-79

Pages