FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Sealed Quotation CSGM/NCB/GOODS-01/077-78

सेनिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)

Invitation for the Bids for the Construction of Buddha Statue with View Tower

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78)

Request for Expression of Interest (EoI)- Electronic Bid (Master Plan of Chautara Sangachiwkgadhi Municipality)

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-08-09-10/077-78)

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78)

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78

Pages