FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सेनिटरी प्याड खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)

Invitation for the Bids for the Construction of Buddha Statue with View Tower

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78)

Request for Expression of Interest (EoI)- Electronic Bid (Master Plan of Chautara Sangachiwkgadhi Municipality)

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-08-09-10/077-78)

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78)

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/WORKS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid SGSS/NCB/GOODS-01/077-78

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-11-12/077-78

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-08-10/077-78

Pages