FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

सुपरिवेक्षक तथा गणक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

महिला उद्यमशिलता विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सूचना (महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा)

उधम विकास सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

प्रस्ताव आह्वानको सूचना (पुन:प्रकाशित) पशु सेवा शाखा

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको लागी पुन:म्याद थप सम्बन्धमा सूचना (कृषि विकास शाखा)

सेवा अबरुद्ध हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

उधम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्थाहरु छनौट गरिएको सम्बन्धमा

Invitation for Electronic Bid CSGM/NCB/WORKS-08-10/077-78

Pages