FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. ०७७-७८

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा ।

गणक (चौथो तह) पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

गणक पदको अन्तर्वार्ता मिति संसोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (पोषण स्वयंसेवक)

पोषण स्वयंसेवकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित (सि.बि.आर) पुन:स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) संचालन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना (कृषि विकास शाखा)

घर अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CSGM/NCB/WORKS-06-07/077-78)

शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

Pages